Konaly se v okolí Žihle tajemné rituály?
Pokud se vydáte do severní části Plzeňska, určitě zavítejte do Žihle a hlavně pak do jejího okolí, které ukrývá mnoho zajímavého. Při příjemné procházce lesem, zde můžete obdivovat nejen mohutné balvany, ke kterým budete s úctou vzhlížet, ale také magické kamenné sestavy. Jsou dílem přírody, lidí nebo snad obrů?

Bába a Dědek
Jestliže se vydáte ze Žihle po žluté turistické značce, narazíte po chvíli na dva pozoruhodné žulové balvany.

„Chráněné území zahrnuje dvě oddělené skupiny žulových balvanů, které jsou ukázkou různých forem balvanovitého rozpadu tiské žuly v tropickém podnebí druhohor a třetihor… První skupinu tvoří dva obrovské žulové balvany zvané Bába a Dědek, z nichž největší je Bába, téměř monolitní balvan vidlanovitého typu, vysoký 6 m a široký asi 12 m,“ uvádí se na informační tabuli.

Tolik oficiální verze, která objasňuje původ zdejších překrásných kamenných scenérií. Příroda tedy něco vytvořila, ale otázkou je, zda člověk či někdo jiný tuto oblast později nevyužíval a možná i trochu nepřetvářel ke svým potřebám.

Kdo manipuloval s kameny?
Zajímavý názor vyslovil psychotronik Pavel Kozák ve své knize Tajemná místa Plzeňska: „Zbytková energie hmotných gigantů v těchto lesích je… Částečně to vysvětluje možnou manipulaci s velkými balvany… Podle geologů sem byly přineseny ledovcem a je to nejspíš tak. Ale potom přišel někdo, kdo některé balvany přemísti nebo sestavil. Měl, musel mít větší sílu, než člověk.“

Asi je dobré připomenout, že pověsti o obrech jsou na území západních Čech poměrně časté, například měli sídlit na Šumavě (Obří hrad) či v Žinkovech.

Skalní město
Nejrůznější spekulace budí i tzv. Skalní město. Jednak se nachází na vrcholu jednoho z kopců, tedy ideální místo pro rituály v době pravěku, a jednak je zde velice zvláštní sestava balvanů, které svým uspořádáním na vás skutečně mohou zapůsobit jako část města nebo lépe řečeno opevněného místa tak, jak jej známe třeba z období Keltů.

A co vás asi nejvíce uchvátí, je spojení dvou balvanů, kdy jeden z nich je jakoby volně a šikmo položený na tom druhém. Můžete klidně zkusit tento kámen shodit. Věřte, že se vám to nepovede.

Využívali sílu a energii kamenů Keltové?
Zdejší krajina je velice zvláštní a bylo by divné, pokud by nebyla využívána již v době pravěku. Podle psychotronika Pavla Kozáka byly některé kamenné sestavy využívány k rituálům, při nichž druidové dokázali až několika násobně zvýšit již tak vysokou zemskou energii.

„Na dvou balvanech je postaven třetí s ostrým vrcholem a do mezery vsazen čtvrtý menší… Rituálem však byla zemská energie zvýšena desetkrát… takové navýšení jsem zažil pouze ve Stonehenge,“ popisuje Pavel Kozák jednu z kamenných sestav.

Nemusíte být zastánci těchto teorií, ale pravdou zůstává, že tato lokalita je velice zajímavá a magická. Něčím vás bude přitahovat zpět, možná klidem a krásou přírody, možná i něčím jiným…

Tento článek autora vyšel také na serveru novinky.cz : http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-sever/124-15888-konaly-se-v-okoli-zihle-tajemne-ritualy.html