Znal svatý Vintíř sílu a výjimečnost šumavského Březníku?
Nad zaniklou obcí Dobrá Voda poblíž Hartmanic se až do výšky 1006 m n.m. zvedá hora Březník, jedno z nejkrásnějších ale zároveň i nejstudenějších míst Šumavy.

Sv. Vintíř (asi 955-1045) se stal mnichem benediktýnského řádu až v pokročilém věku. Neuměl číst ani psát, přesto dokázal vést složitá diplomatická jednání a udržoval přátelské vztahy s českými knížaty Oldřichem a Břetislavem.

„Šumava – to není jen nádherná příroda a krajina, ale i místo pozoruhodné historie lidí. Je fascinující skutečností, že právě na samém prahu dějin tohoto kraje se tu setkáváme s výjimečnou osobností poustevníka Gunthera – Vintíře, kterého tradice charakterizuje jako misionáře, diplomata, mírotvorce a stavitele cest a mostů mezi národy,“ uvádí se na stránkách www.vintir-dum.eu.

Právě na Šumavě si Vintíř vybral vrchol Březníku, kde pod skálou založil svoji poustevnu. Velice zvláštní počin, vezmeme-li v úvahu zdejší klimatické podmínky.

„Silnice vede stále vzhůru … až na studenou, ledovými vichry navštěvovanou planinu Březníku, která je zejména v zimě pověstná neuvěřitelně rychlými změnami teploty během jediného dne. Zatímco ráno ukazuje teploměr dvacet stupňů pod nulou, po poledni vystoupí na patnáct i víc nad nulou a k večeru stlačí hrozné ledové větry rtuť zase na pětadvacet stupňů mrazu,“ popsal Karel Klostermann tuto oblast v roce 1890.

Vysvětlením počinu Vintíře ale může být energetický bod, který se zde podle Pavla Kozáka nachází. Březník leží na energetické linii Praha – Niederaltaich a je propojen až na další místa, jako například Mouřenec, Obří hrad či Strašín.

„Myslím, že z Vintířovy skály budeme vždy sestupovat s prapodivným pocitem něčeho velmi starého, co je však součástí i našeho světa a bude na svém místě i v budoucnu,“ uvádí Pavel Kozák v knize Tajemná místa Pošumaví.

Je zajímavé, že obdobné pocity prožíval na Březníku i spisovatel Karel Klostermann: „Nasloucháme a naše myšlenky se předstihují v divokém tanci, nezadržitelně se hrnou jedna za druhou, i veselé, i melancholické.“

Tento článek autora vyšel také na serveru novinky.cz : http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/klatovy/124-5692-znal-svaty-vintir-silu-a-vyjimecnost-sumavskeho-brezniku-.html