Jarní putování Pošumavím – Hory Matky Boží
V překrásné kopcovité krajině, v níž se pozvolna střídají lesy a rozlehlé louky, se v nadmořské výšce téměř 700 metrů nachází malá, ale půvabná obec nesoucí honosný název Hory Matky Boží.

Sedm kilometrů severozápadně od Sušice se mimo veškeré hlavní silniční tahy rozprostírá půvabná vesnička s bohatou historií, která byla prodchnuta i těžbou drahých kovů, především stříbra.

Hornictví
V průběhu staletí byly zaznamenány různé názvy této malé obce – Hory Velhartické, Stříbrné Hory u Velhartic, latinský Montes Mariani či německý Bergstadtl Unserer Lieber Frau. V názvech se nám tedy promítají dvě významné skutečnosti, které výrazně ovlivnily zdejší život.

První je bezesporu hornictví, jež dosáhlo svého vrcholu v 16. století. Privilegium Ludvíka Jagellonského z roku 1522 povýšilo Hory Matky Boží na královské horní město.

Bohužel stříbrné doly (někde jsou uváděny i zlaté doly) nebyly příliš výnosné a relativně brzy byly vyčerpány a těžba zastavena. Horníci poté odcházeli za prací do jiných částí Čech, například na Příbramsko. Ani pozdější pokusy o obnovení těžby nebyly úspěšné.

Tajemná kalvárie
Patronkou města byla Panna Marie, což se promítlo i do dnešního názvu obce. Panně Marii je zasvěcen zdejší kostel, jehož barokní přestavba v roce 1637 nahradila původní svatostánek ze 14. století.

Zajímavým a tak trochu tajemným místem je pak kalvárie z 19. století, nacházející se v kopci kousek od hřbitova. Je tvořena 14 nepravidelně rozmístěnými kapličkami, jejichž uspořádání na první pohled připomíná kruh. Ve skutečnosti jde spíše o jakýsi ovál, v jehož středu je umístěna kaple Proměnění Páně. Vedle ní je pak pramen vyvěrající z hloubi země. Jaký účel asi plnil v minulosti?

Byl léčivý?
Někteří lidé se domnívají, že svůj význam mohlo mít toto místo již v době předkřesťanské. Možná se jednalo o kultovní či posvátné centrum.

„Energie místa je vysoká a to díky velkému podílu zemské energie. Snad tu došlo i k zázračnému uzdravení, hlavním účelem původní svatyně však byly obřady kultu Matky Země a komunikace s ní… Kalvárie v sobě pravděpodobně skrývá ještě cosi dalšího, dosud nepopsaného, co zanechává v člověku při odchodu pocit neukončení. Kdo tu byl jednou, vrátí se znovu,“ uvádí psychotronik Pavel kozák v knize Tajemná místa Pošumaví.

Naučná stezka i muzeum
Hory Matky Boží mohou návštěvníkům nabídnout skutečné zážitky. Na klidné a upravené návsi si můžete v klidu posedět ve stínu stromů a rozjímat o síle zdejší kalvárie.

Také můžete navštívit muzeum, umístěné v budově dřívější školy, nebo se vydat po naučné stezce v okolí obce a seznámit se tak se zdejší překrásnou a romantickou krajinou.

Například vyhlídka Na plášti vám poskytne úchvatný a nezapomenutelný pohled na šumavskou krajinu. Zde si plně uvědomíte, kolik půvabných a klidných míst poskytuje naše Šumava.

Tento článek autora vyšel také na serveru novinky.cz : http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/klatovy/124-9975-jarni-putovani-posumavim-hory-matky-bozi.html