Staré pověsti, které se dochovaly až do současné doby, hovoří o velkých bytostech, obývající vrcholky šumavských kopců. Existovali obři, nebo jde o výplod lidské fantazie?

…Nachází se na hoře Valy poblíž Kašperských Hor, a to v nadmořské výšce přes 1010 m n. m. Toto místo využívali v době pravěku i Keltové, ale do dnešního dne nebyl nikdo schopen říci, k jakým účelům…

V nejvyšším místě Obřího hradu, pod nímž je prudký a neschůdný sráz do údolí, se nachází zvláštní kámen, připomínající obětní stůl. Není tedy vyloučeno, že Keltové sem přicházeli vykonávat lidské oběti….

Více se dozvíte v knize o tajemství Šumavy: Ukryli Keltové na Šumavě poklad?