Pod ochranou hory Ždánov (1064 m. n. m.) se nachází jedno z nejpůvabnějších míst Šumavy, odkud je překrásný a nepopsatelný výhled hluboko do vnitrozemí. Výjimečnost této lokality si uvědomovali i lidé v dávné minulosti.

Více se dozvíte v knize o tajemství Šumavy: Ukryli Keltové na Šumavě poklad?