Jarní putování Pošumavím – Zbynice
Pouze několik kilometrů od Sušice, zaklíněná mezi rybníky, louky a lesy, leží malá a nenápadná vesnička, kde došlo nejen k záhadnému jevu, ale i k zázračnému uzdravení dítěte.

Zbynice se mohou pyšnit skutečně dlouhou historií, sahající až do 12. století, přičemž první písemná zmínka se objevila až ve století následujícím. Není třeba zdůrazňovat, že osídlení této oblasti proběhlo však mnohem a mnohem dříve.

Byli první Slované, nebo Keltové?
Odborníci se domnívají, že na kopci Zbyná, který se nachází asi 500 metrů jihozápadně od Zbynic a jehož vrchol dosahuje nadmořské výšky 615 metrů, se rozprostíralo slovanské hradiště.

Někteří ale také tvrdí, že Slované nebyli rozhodně prvními zdejšími obyvateli. Těmi mohli být klidně i Keltové, kteří Sušicko osídlovali v období od 6. století př. n. l.

Kamenné hlavy
Kdy přesně byl vybudován zbynický kostel Zvěstování Panny Marie, není známo. Na internetových stránkách Biskupství českobudějovického je uvedeno, že to muselo být někdy před polovinou 13. století. Stavba tak nese prvky románsko-gotického slohu.

„Z původní stavby se dochovalo zdivo lodi a části severní a jižní zdi presbytáře. Do jihozápadního a severozápadního nároží obdélné lodi jsou ve výši korunní římsy vsazeny kamenné kvádry s vytesanými maskami,“ uvádí historik Vladimír Horpeniak z Muzea Šumavy.

Zázračná Madona
Skutečným unikátem pak je gotická dřevořezba Madony s Ježíškem stojící na měsíci o celkové výšce 120 cm (dnes k vidění v Muzeu Šumavy v Sušici)

„Je vyřezána z jednoho kusu lipového dřeva… Na rukou drží strnule vzpřímené dítě – Ježíška, skoro nahého, pouze s rouškou. V levé ruce drží granátové jablko, jako symbolický náznak vzkříšení,“ uvádí restaurátorka Kateřina Myšková na svých stránkách.

Podle vyprávění jedné z pamětnic měl mít ve Zbynicích v roce 1910 kázání cizí kněz. „Byla matka a měla syna. Už mu bylo asi 9 let a ten syn byl němý. Přišla sem do zbynického kostela, tam klečela před tou Pannou Marií a modlila se. Ten chlapec stál vedle ní a první jeho slova byla: Maminko, ta Panna Maria je krásná! Ta matka radostí, že se jí syn uzdravil, tak ho zaslíbila, že ho dá na kněze. A tak se také stalo. Byl to bývalý pan farář Malý, můj strýc.“ (www.kronika.estranky.cz).

Záhadný kouř
V roce 1929 měl z jednoho kopce u Zbynic vystupovat hustý kouř. Lidé se samozřejmě zalekli, že začal hořet les, a rychle se vydali na místo. Když tam dorazili, kouř zmizel a po ohni nebylo památky.

„Zdá se, že šlo spíš o páru uniknuvší z hlubin pod zemskou kůrou… Alespoň nenápadná skalka ležící pod úrovní vrcholové plošiny by mohla o tom vypovídat. Má v sobě několik centimetrů široké trhliny s tmavě zabarvenými okraji. Podle psychotronického zjištění by mohly jít velmi hluboko a obsahují zbytkovou energii zemního plynu či páry,“ uvedl v knize Tajemná místa Pošumaví psychotronik Pavel Kozák, který se domnívá, že k podobným jevům došlo i v dalších letech.

Tento článek autora vyšel také na serveru novinky.cz : http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/klatovy/124-10192-jarni-putovani-posumavim-zbynice.html