Zaniklá osada rýžovníků zlata Zdouň
Mezi obcemi Hrádek u Sušice a Tedražice se nachází místo, kde stávala rýžovnická osada Zdouň. Její zánik je zahalen tajemstvím, které se do dnešní doby nepodařilo rozluštit.

Žižkova mše
Jedinou památkou na zaniklou osadu Zdouň, nebo chcete-li Vzduny, je románsko-gotický kostel sv. Vavřince, který svou polohou tvoří jakýsi střed zdejšího krajiny a jehož bílé zdi jakoby magicky přitahovaly návštěvníky.

„Vznikl bezpochyby v prvé polovici 13. století, z kteréž doby pochází loď, k níž v západním průčelí přistavěna o něco později věž s romanizujícími okny… Kostel má jediný, původní vchod z kobky pod věží. Do této vstupuje se čtverhrannými dveřmi s tesaným obložením,“ popisuje v roce 1900 tuto sakrální památku článek Vzduny (Zdouny, Zdouň) – Kostel sv. Vavřince (www.depositum.cz).

Ke kostelu se vztahuje pověst, že zde v 15. století sloužil mši samotný husitský vojevůdce Jan Žižka při tažení touto oblastí.

Stál za zánikem osady poklad?
Kdy a proč osada Zdouň zanikla, se nepodařilo do současné doby spolehlivě objasnit. Někteří se domnívají, že její konec souvisí s husitskými válkami, které zasáhly naši zemi v 15. století, jiní prosazují názor, že to bylo až mnohem později, a to v době třicetileté války, tedy ve století sedmnáctém.

„Jedna z nich vypravuje, že se stala obětí msty husitských bojovníků, jimž zdejší obyvatelstvo odmítlo dát potravu a píci pro koně. Druhá z legend klade zánik vesnice až do dob třicetileté války. Tehdy tu prý byl zakopán poklad dvanácti stříbrných apoštolů. Poslední, kdo o nich věděl, byl hrobař Lupíšek, ale i ten nakonec z vesnice utekl,“ uvádí se na stránkách www.susice-sumava.cz.

Návštěva z jiného světa?
Zajímavý pohled na tuto lokalitu přináší psychotronik Pavel Kozák, který uvádí, že prehistorie zde byla asi velice prazvláštní.

„Sídliště se svatyní tu bylo možná už v eneolitu a místní lid byl vyznavačem zemského kultu. Později během doby bronzové tu, jak se zdá, došlo v přítomnosti usedlíků k návštěvě neidentifikovatelného létajícího předmětu, jak bychom to řekli dnes. Bylo to vícekrát a tento kontakt spolu s vloženou cizí energií přinesl lidem nové božstvo, se kterým bylo ještě dlouhou možno komunikovat,“ napsal psychotronik v knize Tajemná místa Pošumaví.

Ať již byla skutečnost jakákoliv, tomuto místu to nic neubírá na půvabnosti. Překrásný výhled na majestátný Svatobor a další vrcholy Sušicka do vás vnese pocit klidu a naplnění.

Tento článek autora vyšel také na serveru novinky.cz : http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/klatovy/124-10345-jarni-putovani-posumavim-zanikla-osada-ryzovniku-zlata-zdoun.html