Tajemné kruhy u Metelska
Smíšený les, nazývaný Sněm nebo také Reichstag, se nachází mezi obcemi Horní Metelsko a Hašov. Ukrývá dva záhadné kruhové objekty, na jejichž skutečném významu a stáří se odborníci zatím nedokázali shodnout.

Náhodný objev při hledání mohyl
Člověk, který zavítá do tohoto lesa, si jistě bez problémů všimne rozryté půdy od divočáků, ale jen stěží nalezne kruhové objekty, nenápadné a nevýrazné.

„Při pátrání po mohylových pohřebištích v hornometelském polesí upozornili mne inspektoři lesního závodu v Horšovském Týně Z. Karásek a V. Levička na kruhový objekt, nacházející se při Z okraji lesa Reichstagu asi 700 m severně od silnice Hašov – Horní Metelsko… Již při první terénní obhlídce tohoto objektu byl nápadný jeho pravidelný kruhový tvar, ohraničený nízkým, cca 0,30 m měřícím náspem a vnějším příkopem nepravidelně 0,30 – 0,50 m hlubokým a přibližně všude 0,50 m širokým,“ uvedla v roce 1975 archeoložka Eva Čujanová-Jílková v Archeologických rozhledech.

Tento první, jižní kruh jakoby ohraničoval mírně vyvýšené místo. Jeho průměr je přibližně 114 metrů. Uprostřed kruhu stával středový kámen, k němuž se paprskovitě sbíhaly na plocho položené kameny.

V jedné ose
Jižní kruh je protnut lesní cestou, která vás přímo zavede k severnímu kruhu. Oba objekty jsou od sebe vzdáleny necelých 700 metrů a leží v jedné ose, spojující sever – jih.

Druhý kruh se hledá ještě hůře. Musíte být velice pozorní, jinak jej minete. Má průměr 98 metrů a je oproti jižnímu trochu výše položen.

Letecké snímky
Jak již bylo naznačeno, kruhové objekty se v lese hledají opravdu obtížně. Pokud se však podíváte na letecké snímky, které si dostatečně přiblížíte, pak vám určitě neujde, že lesní cesty při pohledu shora vytvořily trojúhelníky, do nichž jsou oba kruhy zasazeny. To vám určitě pomůže s orientací. Navíc je to velice zajímavý pohled, který vás vede k zamyšlení, proč někdo tyto objekty vlastně vytvořil.

Stonehenge v Čechách?
Vlivem činnosti člověka, tedy především kácením lesa a jeho úprav, se kruhové objekty velice poškozují a je pouze otázkou času, zda nedojde k jejich úplnému zničení. To by byla obrovská škoda, neboť někteří badatelé se domnívají, že se klidně může jednat o obdobu Stonehenge v jižní Anglii.

Samozřejmě dnešní podoba již zdaleka neodpovídá té původní. Je také možné, že kruhů bylo v okolí daleko více a mohly tvořit nějaký systém nebo obrazec, mající význam při pravěkých rituálech.
V dané lokalitě byla totiž objevena pravěká hradiště a také pohřebiště. Kromě toho nesmíme zapomínat na důležitý fakt a tím je význam kruhu v období pravěku a starověku.

„Kruh může být symbolem prahu mezi životem a smrtí, ale také může představovat cestu zrození,“ uvádí C. Hamiltonová a S. Eddy v knize Tajemný svět Keltů.

Tento článek autora vyšel také na serveru novinky.cz : http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/domazlice/124-13555-kdo-a-proc-vytvoril-zahadne-kruhove-objekty-u-horniho-metelska.html