Ukrývala se nad šumavským Zuklínem pravěká observatoř?

Článek na Novinky.cz

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/ukryvala-se-nad-sumavskym-zuklinem-praveka-observator-40307163    

Okolí Zuklína poskytuje návštěvníkům hned několik nevšedních zážitků. Louky vám naservírují překrásný výhled, od kterého se nebudete moci odpoutat. A okolní lesy, mnohdy ponuré až strašidelné, zase nabídnou trochu tajemna, které sahá hluboko do historie.

Podivné kameny

Budete-li se toulat po okolních lesích, jistě neuniknou vaší pozornosti kameny různých tvarů a velikostí. Bohužel jejich původní uspořádání bylo lidskou činností narušeno a tak většinou nemáme možnost sledovat, jak byla tato lokalita „osázená“ v období před nástupem křesťanství, kdy právě kameny sehrávaly v životě tehdejších lidí důležitou roli.

„Naši předkové – v podstatě po celém světě – uměli užívat kámen v souladu s přírodními silami… Menhiry byly vztyčovány všude, kde lidé žili a měli za svou přírodní filozofii,“ uvedl psychotronik Pavel Kozák v knize Tajemná místa od Blaníku k Sušici.

Jiří Bílek v knize Kam odešli naši Keltové? uvádí, že menhiry byly vztyčovány zcela promyšleně.

Větrný kámen

Pokud budete pátrat důkladně, na jeden takový kámen-menhir narazíte. Je velice zvláštní svým tvarem, celkovým umístěním i jeho bezprostředním okolím.

„Asi tak 300 metrů jihovýchodně od osady Zuklín se nachází další menhir – takzvaný Větrný kámen. Je vysoký kolem 190 centimetrů, jeho půdorys má tvar trojúhelníku (při pohledu z různých stran vypadá dost odlišně). Kámen je navíc součástí jakési svatyni, ohraničené kamenným valem. Zhruba uprostřed valu lze rozeznat vchod se dvěma nápadnými kameny. Na okraji lesa je také větší množství kamenů v podobě valu, ty sem ale zřejmě byly svezeny až v novověku z přilehlého pole. Místo působí dost ponurým dojmem – zprávy o negativní energii, která se ve svatyni prý nachází, zřejmě mají své opodstatnění,“ dočteme se na webových stránkách www.menhiry.mysteria.cz.

Předpovídal počasí?

K čemu ale sloužil tento menhir, jehož jedna ostrá hrana směřuje přesně na východ? Podle některých badatelů mohly vztyčené kameny sloužit nejen k náboženským rituálům, ale také k léčení nebo jako zdroj energie. Ovšem některé teorie přisuzují těmto záhadným „stavbám“ i další funkce – například astronomickou či věšteckou.

„Menhir zvaný Větrný kámen stojí ve spodní části údajné pravěké svatyně staré několik tisíc let, kde se provádělo věštění počasí a lidé se zde harmonizovali s živou přírodou,“ uvádí se na www.hrady.cz.

Když budete Větrný kámen chvíli pozorovat, tak při troše fantazie na něm uvidíte postavu přicházející od východu, a jistě vás zaujme i podivný výčnělek. Samozřejmě jde s největší pravděpodobností o hříčku přírody. Ovšem ne všechno je pouze dílem přírody. Vedle menhiru se nachází jakýsi kamenný základ ve tvaru obdélníku. Pozůstatek nějaké stavby? Jaké? A k čemu vlastně sloužila?

Jistě stojí za zmínku, že Větrný kámen má ještě další „společníky,“ kteří se nachází nedaleko – Sluneční a Měsíční kámen.

Děti z Dětského domova v Kašperských Horách obdržely první symbolický šek

Kniha Šumavské tajemství nacistů jde velmi rychle na odbyt. Jak bylo avizováno, výtěžek z prodeje bude věnován dětem z Dětského domova v Kašperských Horách. S potěšením Vám mohu sdělit, že ve středu 12. prosince 2018 jsem již předal první symbolický šek na částku 4.600 Kč!!!

Tímto chci poděkovat všem, kteří si knihu zakoupili. Přispěli jste na dobrou věc. 

 

Jan Kaše

Článek o nové knize na Novinky.cz

Šumavské tajemství nacistů odhaluje Jan Kaše

Nacionální socialismus měl na Šumavě širokou základnu, chudé obyvatelstvo bylo nadšeno Hitlerovými výkřiky, že v Říši bude všem nejlépe, proto je návrat to nejlepší, co si mohou přát. Pár horlivců z Kašperských Hor chtělo svému vůdci dokonce darovat hrad Kašperk.

Takže „náckové” na Šumavě není jen pouhá mystika. Z dobových fotografií je patrné, s jakou radostí vítali německé jednotky při obsazení našeho území.

Propagátor a znalec Šumavy Jan Kaše se pustil ve svém kriminálním thrilleru po stopách možného tajemství, které je na Sušicku ukryto. Vše se točí kolem podzemí u Františkova, kde evidentně jsou štoly vedoucí do prostor, v nichž se údajně montovaly komponenty pro stíhačku Me-262.

Nacisté se snažili po spojeneckých náletech na Německo přenést důležitou výrobu pod zem. Využilo se i území Protektorátu, známé jsou továrny v severních Čechách. Kašeho pátračem po čemsi tajemném je novinář Lukáš Ullrich, bývalý kriminalista, autorovo alter ego.

Posedlí mystikou

Nacistické špičky, zejména Himmler, ale i Hitler, byly posedlé okultismem, v knize se pátrá po tajemném obřadním kameni, jakémsi svatém Grálu kombinovaném s ničivosti Archy úmluvy, jak je známe z filmů o Indiana Jonesovi. Himmler, bývalý chovatel slepic, šel v blouznivosti o svém božství tak daleko, že se považoval za převtělení germánského vůdce Jindřicha Ptáčníka.

Nacistická teorie nadřazenosti vycházela z teorií duté Země, kde se měla v nitru planety nacházet „árijská“ rasa, která pro budoucí generace zanechala znamení svastiky. K tomu mělo dopomáhat učení Vril, tajemná síla, s jejíž pomocí se bytost stane nadčlověkem (Übermensch), ostatní jsou podřadní a odsouzení buď k záhubě, nebo službě panské rase.

I o to v knize jde, nacisté vytvořili šílenou teorii, bohužel stále není z hlav mnoha lidí vymýcena.

Detektivka ve známém prostředí

Románové pátrání začíná, když se dostanou k novináři Ullrichovi dokumenty, přivádějící ho na stopu Němců usilovně hledajících cosi neznámé. Bez žen by to nebyla detektivka, v knize jsou hned dvě, ale to nechám na čtenáři, aby si vše vychutnal. Nechybí romantika, napětí a samozřejmě sex.

Kaše zná terén jako své boty, jeho fenka Sára ho všude věrně doprovází. Kdo Sušicko zná, bude si v knize lebedit, bude mu průvodcem míst milých. Vše jsou reálie, autor si nevymýšlí.

Na ostatních je, aby, až dočtou, si vše prošli a kochali se. Kaše napsal před nedávnem knihu Ukryli Keltové na Šumavě poklad? Nyní navázal nacisty. Obé je velmi čtivé.

Část výtěžku z prodeje jde pro děti Dětského domova v Kašperských Horách, takže koupí podpoříte dobrou věc a hezky si počtete. Autor, dlouholetý bývalý kriminalista, spolupracuje s Novinkami.cz

 

Autor: Vratislav Konečný